Στήριξη δράσεων αθλητικής ναυαγοσωστικής

Στήριξη δράσεων αθλητικής ναυαγοσωστικής
Στηρίζουμε δράσεις αθλητικής ναυαγοσωστικής (πανελλήνια πρωταθλήματα, επιδείξεις και εκπαιδευτικές ομιλίες).