Σωτήρης Μπουζιάνης

Γεννήθηκε στην Αρκαδία.

Το 1977 μετά από τριετή παραμονή στην Αμερική, με αντικείμενο σπουδών τα
Οικονομικά επέστρεψε στην Ελλάδα και εργάστηκε στην Ολυμπιακή
Αεροπορία, στον ΕΟΤ και συνταξιοδοτήθηκε το 2012.

Είναι παντρεμένος και πατέρας μίας 10χρονης κόρης.
Προσωπικό του ενδιαφέρον αποτελούν οι δημιουργικές ιδέες που
κατοχυρώνει.
Αφουγκραζόμενος τις ανάγκες τις ανάγκες της χώρας μας για την ασφάλεια
των λουομένων δημιουργεί τις νησίδες ασφαλείας/σημαδούρες «catch a
breath». Από ειδικούς του χώρου χαρακτηρίστηκε καλή καινοτόμα ιδέα ώστε
να έχουμε πιο ασφαλείς ακτές. Με πρόθεση για προσφορά το 2017 ίδρυσε τη
Μη Κερδοσκοπική «Water Salvation» για να συμβάλει στη μείωση των
πνιγμών.
Είναι πολύ ελπιδοφόρο το ενδιαφέρον που έχουν δείξει πολλοί δήμοι της
Ελλάδας με πρωτοπόρο το Δήμο Αλίμου που τοποθέτησε τους πλωτήρες
ανάπαυσης «catch a breath» πιλοτικά στις παραλίες του, με απόλυτη
επιτυχία, σαν παράδειγμα προς μίμηση από όλους τους φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης και του κράτους, για την ελαχιστοποίηση των πνιγμών στη
θάλασσα.